Fremtiden er her!

Tags: , ,

Kategorier:

geos Core4Grid-prosjekt har nå pågått i litt over 6 måneder, og involvert 24 familier som er utstyrt med smart grønn teknologi, for å muliggjøre en overgang til en mer bærekraftig, smartere og billigere husholdning.

Core4Grid-prosjektet, det første automatiserte smartenergi hjemme-prosjektet, tar sikte på å la testfamilier spare penger, redusere karbondioksidutslippene og bruke mindre energi.

Prosjektet, som ledes av geo, drives sammen med ledende energiselskaper, byggentreprenører og andre aktører innen grønn teknologi. Prosjektet er utført som et tilpasningsprosjekt (ettermontering), der det er installert geos coresystem-programvare i hjem som allerede er utstyrt med solcellepaneler, elbil-ladere og smarte strømmålere. Det er også supplert med batterilagring for å få et komplett sett komponenter for moderne energiteknologi.

Core er geos hjerne, en mikrodatamaskin og systemkomponent som integrerer alle forskjellige typer teknologier i det smarte hjemmet, for å få en fungerende helhetsløsning. Målet er å automatisere, optimalisere og effektivisere bruken for maksimal positiv miljøpåvirkning, og til lavest mulig kostnad for forbrukerne.

I løpet av de tre første månedene har det vært mulig å demonstrere en betydelig reduksjon i energiforbruket, og et besparelsespotensial på drøyt 50 %, samt reduserte karbondioksidutslipp på gjennomsnittlig 20 % per husstand.

Avhengig av teknologien i hver husstand, optimaliserer Core-systemet energieffektivitet ved automatisk å ta en rekke komplekse beslutninger som “at det nå er optimalt å lade bilen fra nettet, på grunn av lave spotpriser” eller “lade batterilagringen fra egne solceller i påvente av bedre spotpriser, eller til eget forbruk på et senere tidspunkt”.

Systemet svarer også på fleksibilitet i etterspørselen ved å frigjøre energi fra strømnettet når det er nødvendig. Via kontroll fra energiselskapet svarer Core-systemet på markedssignaler, og kan automatisk og basert på fastsatte kontraktsvilkår redusere husholdningens eget forbruk.

Å utvikle konseptet Demand Side Response (eller brukerfleksibilitet) gir ikke bare store fordeler for energiselskaper, men også for sluttbrukere, og har store fordeler for miljøet. Teknologien gjør det mulig for energiselskaper å drive sine nettverk smartere, til en lavere pris for kundene og samtidig redusere karbondioksidutslipp.

Patrick Caiger-Smith, administrerende direktør i geo, sier “Vi er utrolig stolte av at Core4Grid demonstrerer hvordan smart teknologi kan redusere husholdningenes energikostnader, og redusere karbondioksidutslippene, uten at kunden trenger å ta aktivt del i prosessen. Dette betyr at forbrukere kan dra nytte av løsningen, uavhengig av om de vil redusere energikostnadene, eller er interessert i å handle mer miljøvennlig”.

Prosjekter som Core4Grid viser hvordan innovasjon kan føre til fremvekst av bærekraftige løsninger og fremskynde muligheten for overgang til et bærekraftig samfunn.

Prosjektet er finansiert med støtte fra Institutt for virksomhet, energi og industri strategi (BEIS).  Prosjektet vil fortsette til februar 2021.