geo får Gold-rangering som en del av EcoVadis-ordningen!

Tags:

Kategorier:

Bakgrunnen for denne rangeringen er at vi tidligere i år sendte inn en omfattende portefølje med bevis som skisserer prosessene vi har på plass som sikrer at leverandørkjeden jobber for å oppmuntre til bærekraftig, etisk, samfunnsansvarlig og miljøvennlig praksis.

Rapporten la vekt på 3 fremtredende områder hvor geo var blant topp 10 % av leverandører, disse var:

  1. topp 5 % av leverandører vurdert av EcoVadis i alle kategorier.
  2. topp 6 % av leverandører vurdert av EcoVadis i kategorien ‘Produksjon av utstyr for måling, testing, navigasjon og kontroll’ for Arbeidspraksis.
  3. topp 6 % av leverandører vurdert av EcoVadis i kategorien ‘Produksjon av utstyr for måling, testing, navigasjon og kontroll’ for Rettferdig forretningspraksis.

Om EcoVadis

EcoVadis er en global CSR-rangeringsplattform som brukes av mer enn 180 ledende multinasjonale organisasjoner for å redusere risiko og drive innovasjon i forsyningskjederne deres.

EcoVadis er signatar til FNs Global Compact, et FN-initiativ som oppfordrer bedrifter til å vedta bærekraftige og sosialt ansvarlige retningslinjer, og å rapportere om gjennomføringen. EcoVadis-plattformen brukes i en rekke bransjer og globale selskaper, blant annet Coca Cola, Nokia og Renault.

Metodologien er kjernen i deres CSR-analysesystem, som dekker 21 kriterier på tvers av fire forskjellige temaer for selskaper som opererer med globale forsyningskjeder, disse er:

  1. miljø
  2. arbeidspraksis
  3. rettferdig forretningsdrift
  4. bærekraftig anskaffelse