geo og EO Charging går sammen om å nå netto null

geo og EO Charging går sammen om det første integrerte strømstyringssystemet for elektriske kjøretøy og hjem mot å nå netto null.

Kategorier:

geo (Green Energy Options), den smarte strømspesialisten i Cambridge, og EO Charging, programvareutvikleren for ladepunkt til- og lading av elektriske kjøretøy, har kunngjort et partnerskap om å levere en smart ladeløsning som integreres med smarte strømmålere i hjemmet.

De to bransjelederne med fokus på bærekraft tar sikte på å gi kundene et høyere nivå av kontroll og synlighet over både karbonpåvirkningen og kostnadene ved lading av elektriske kjøretøyer.

Patrick Caiger-Smith, administrerende styreleder i geo uttalte: “Målet vårt er å bidra til å skape en bærekraftig fremtid der hver husstand er i stand til å håndtere sitt karbonavtrykk uten å måtte tenke på det. For å gjøre dette setter vi gradvis husholdningene i kontroll over strømforbruket gjennom engasjement, automatisering og intelligent bruk av data. Det er klart at integreringen av elektriske kjøretøyer i strømstyringen for hele hjemmet er en viktig del av dette, og vi ser på dette partnerskapet med EO Charging som et veldig viktig skritt”.

geo har tilgang til- og analyserer svært nøyaktig, sanntids karbonavtrykk, forbruks- og kostnadsdata og bruker disse dataene for å gi handlingsbar innsikt og automatisert kontroll av viktige kilder til strømbruk og -produksjon i og rundt hjemmet, som er viktig for å håndtere effekten av klimaendringene. Etter hvert som fleksible strømkilder blir stadig viktigere og fullstendige “Home Energy Management-systemer” (HEMS) blir normen, vil partnerskapet til geo & EO Charging spille en sentral rolle i å integrere den raskt voksende andelen av elbiler med resten av hjemmet.

Integrert med hjemmets smartmåler og ved hjelp av geos analyse- og kontrollfunksjoner, ser løsningen til geo & EO Charging automatisk når det gjelder husholdningens strømtariff og sørger for at deres elbil blir ladet på den mest karbon- og kostnadseffektive måten. De to selskapenes evner gjelder alle nåværende og fremtidige tariffer og balanserer automatisk kostnads- og karbonreduksjon med å sikre at bilen er nok ladet opp når det er behov for det[i]. For hjem utstyrt med solcellepaneler, sørger systemet til og med for at bruken av gratis solenergi til lading er optimalisert, og lader kun elbilen når soltilførselen ikke kan skape mer økonomisk- eller karbonreduserende effekt andre steder i hjemmet.

Charlie Jardine, administrerende direktør i EO Charging sa: “Det er viktig for kunder å administrere og overvåke strømforbruket når de lader en bil for masseadopsjon av elektriske biler. Vår visjon er å designe smarte strømteknologier, hvor starten er ladere for elektriske kjøretøy, som kan integreres med solenergi, lagring og smarte hjemenheter. Dette partnerskapet med geo passer perfekt med den strategien, og vi er glade for å kunne levere denne forbedrede synligheten og kontrollen til våre kunder.”

Muliggjøringen som introduseres av partnerskapet med geo & EO Charging betyr at strømleverandører vil være i stand til å designe og tilby et bredere spekter av tariffer for bruk som er spesielt designet for brukere av elbiler, uten å gjøre bruken av disse tariffene kompliserte for brukeren, noe som gjør eierskap av elbiler mer tilgjengelig, mer klimavennlig og mer kostnadseffektiv og tilbyr flere valgmuligheter for kundene.

Når strømbransjen beveger seg mot dynamiske prisplaner innenfor en halvtime, som sporer tilbud og etterspørsel for strømmarkedet, sørger løsningen fra geo & EO Charging for at huseiere fullt ut kan utnytte tariffer for brukstid, noe som igjen vil spille en nøkkelrolle i å balansere bruken av fornybar energi for å redusere CO2-utslipp, redusere kostnadene for skattebetalerne ved å utvide og forsterke strømnettet og til slutt redusere de langsiktige strømkostnadene. Det nye systemet tar sikte på å forbli fremtidssikkert ved å spore nye standarder for DSR (Demand Side Response), der strømbelastning automatisk kan vendes opp eller ned for ytterligere å redusere strømkostnadene uten å påvirke husholdningen.

[i] Eksisterende ladeløsninger er avhengige av apper hvor sluttbrukeren må legge inn tariff- eller ladeplan manuelt